Time to open:  Days
Home>Press Center>Fair News

Fair News

Two Exhibitions Work Together to Introduce Premium Made-in-China Products to Thai People

 

Made for Thailand---The China- ASEAN (Thailand) Commodity Fair ("CACF")

งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) แห่งเมดอินไชน่า

 

Two Exhibitions Work Together to Introduce Premium Made-in-China Products to Thai People

งานแสดงสินค้าสองงานร่วมมือกันจะแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่ผลิตในประเทศจีนสำหรับประชกชนไทย

 

The China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair (""), hosted by China Foreign Trade Centre (Group), the organizer of the China Import & Export Fair, has been held successfully for 7 sessions since 2012. The previous 7 sessions hosted a total of more than 1,400 exhibitors from China and ASEAN countries as well as 70,000 professional buyers from 33 countries. The 8th CACF will take place at Bangkok International Trade & Exhibition Centre on September 27-29, 2018. .

 งานแสดงสินค้าจีน - อาเซียน (ประเทศไทย) (ซี่งเรียกว่า งานแสดงสินค้าไทย) จัดขึ้นโดยศูนย์การค้าต่างประเทศจีน(กรุ๊ป)ที่เป็นผู้จัดงานกวางโจวเทรดแฟร์  นับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555เป็นต้นไป  งานแสดงสินค้าประเทศไทยได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน    งานแสดงสินค้า 7 ครั้งที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,400 รายจากประเทศจีนและประเทศในอาเซียนได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า  ผู้จัดซื้อมืออาชีพมากกว่า 70,000 รายมาจาก 33 ประเทศและภูมิภาคต่างๆได้เข้าเยี่ยมชมและจัดซื้อสินค้า   งานแสดงสินค้าจีน - อาเซียน(ประเทศไทย)ครั้งที่ 8 จะจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการไบเทค(BITEC)ในกรุงเทพฯประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายนถึงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561  ผลิตภัณฑ์จะอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  จะสร้างแพลตฟอร์มช้อปปิ้งแบบครบวงจรสำหรับท่าน

 

Focusing on Thai market demand, China's industrial clusters will introduce more excellent suppliers.

 มุ่งเน้นกับความต้องการของตลาดในประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมของจีนจะช่วยให้คุณมีซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพดีมากขึ้น

 

CACF will host well-known brands as well as work with China's major export provinces to organize the enterprises to attend the exhibition by industrial clusters. The 7th CACF will attract pavilions from Fujian, Ningbo, Shandong, Zhejiang, Guangdong and Jiangsu. The organizer will continue to specialization and integration with the ideas of "building materials, hardware & equipment - electromechanical products - consumer goods". More small and medium enterprises ("SMEs") will provide excellent products at competitive prices and better services to achieve gapless communication between professional buyers and end-product manufacturers and explore unlimited opportunities.

 นอกเหนือจากงานแสดงสินค้าไทยนำเสนอวิสาหกิจแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแล้ว  สำหรับความต้องการของตลาดในประเทศไทย  ผู้จัดงานได้ร่วมมือกับมณฑลและเมืองส่งออกที่สำคัญ ๆ ของจีน เพื่อจัดคณะเข้าร่วมงานฯ โดยรวมกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีข้อดีในท้องถิ่น  ปีนี้ มีคณะผู้เข้าร่วมงานหลายคณะมาจากฝูเจี้ยน หนิงโป  ซานตง เจ้อเจียงและกวางตุ้ง เจียงซู ฉงชิ่งและอื่น ๆ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  ผู้จัดงานจะมุ่งมั่นที่จะทำให้ความเชี่ยวชาญและการบูรณาผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบต่อไป   รวมกับแนวคิดเรื่อง "วัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ -  ผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้า - ของใช้ในชีวิตประจําวัน"  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและมีของดีราคาถูก จะให้บริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้คุณเลือกได้  เพื่อบรรลุเป้ายที่แลกเปลี่ยนโดยตรงในระหว่างผู้ซื้อมืออาชีพกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีรวบรวมกันจะค้นพบโอกาสทางธุรกิจที่ไม่รู้จบ

 

Ningbo Electromechanical Products Pavilion

 คณะผู้เข้าร่วมงานฯทางผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้าหนิงโปปรากฏตัวขึ้น

 

In recent years, Thailand has seen an increase in demand for electromechanical products that have great potential market. Ningbo Municipal Commission of Commerce will organize Ningbo Electromechanical Products Pavilion (including: home appliances, electronics & electrical appliances, hardware & tools and lighting, etc.) to join the 7th CACF. Ningbo boasts a large number of outstanding enterprises, and their products are very competitive regardless of price and quality. This Pavilion is committed to improving the reputation of Ningbo products and strengthening "Made in Ningbo" brands.

 ในหลายปีที่ผ่านมา  ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้าของไทยเพิ่มมากขึ้น  และตลาดมีศักยภาพในการพัฒนา คณะกรรมการพาณิชย์เมืองหนิงโปจะจัดคณะผู้เข้าร่วมงานฯ ผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้าเมืองหนิงโป  (รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องมือฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ฯลฯ ) เพื่อเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าครั้งนี้  เมืองหนิงโปมีวิสาหกิจที่ยอดเยี่ยมเป็นจำนวนมาก  ผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้าของเมืองหนิงโป มีการแข่งขันสูงมากทั้งในแง่ราคาและคุณภาพ    การจัดคณะผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ เพื่อทุ่มเทให้กับการเพิ่มความโด่งดังของผลิตภัณฑ์ของหนิงโป  และสร้างแบรนด์ "ภูมิปัญญาของหนิงโป"

 

 

Fujian Pavilion will bring well-made consumer goods at competitive prices.

 คณะผู้เข้าร่วมงานฯฟูเจี้ยนนำสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่เป็นของดีราคาถูกมา

 

As the China- ASEAN Free Trade Area is becoming increasingly mature, footwear products and clothing gradually enter the Thai and ASEAN markets. Fujian's footwear products and clothing are well received in the ASEAN countries. Fujian Pavilion will bring more quality and affordable consumer goods to the 7th CACF, such as clothing from Shishi in Quanzhou, houseware from Minhou in Fuzhou, shoes and accessories from Jinjiang. There will be more surprises!

ด้วยการพัฒนาของเขตการค้าเสรีจีน - อาเซียนจะดียิ่งขึ้นทุกวัน    ผลิตภัณฑ์รองเท้าและเสื้อผ้าค่อยๆเข้าสู่ตลาดไทยและอาเซียน ผลิตภัณฑ์รองเท้าและเสื้อผ้าของฝูเจี้ยนกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน  คณะผู้เข้าร่วมงานฯฟูเจี้ยนจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพดีและราคาไม่แพงมากขึ้นในครั้งนี้  เช่น เสื้อผ้าของสือซือมณฑลฝูเจี้ยน   เครื่องใช้ประจำวันในบ้านของหมินโหวมณฑลฝูเจี้ยน   รองเท้าและอุปกรณ์เสริมของจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนเป็นต้น มีสินค้าสุดวิเศษมากขึ้น  คุ้มค่ากับการรอคอย!

 

 

Ministry of CommerceThailand said that the Belt & Road Initiative would boost Thailand's trade and investment.

 กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" จะผลักดันการค้าและการลงทุนในประเทศไทย

 

Mrs Apiradi Tantraporn, Minister of Commerce of Thailand attended the "Belt & Road Forum for International Cooperation" 2017 and was invited to attend the Thematic Session on "Promoting Unimpeded Trade". Minister Apiradi Tantraporn said that the Belt & Road Initiative echoed with the promotion & development plan of the Thai government. To strengthen regional economic development, China and Thailand attach great importance to the economic and trade exchanges between the two countries, especially the development of SMEs and start-up companies. Meanwhile, the governments will also continue to promote new trade models such as business exhibition and ecommerce to boost the development of SMEs. Thailand, located in the China-India Economic Corridor, will further benefit from the international trade. With the increasingly close economic and trade exchanges between China and Thailand, Thai buyers and China's SMEs will come into increasingly frequent contact. China's quality products will bring more opportunities and vitality to Thailand's industries. When smart Thai business people encounter Made in China, you will not miss CACF at Bangkok International Trade & Exhibition Centre on September 27-29, 2018!

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์ไทย นายอภิรดี ตันตราภรณ์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"ประจำปีพ. ศ. 2560 และได้รับเชิญให้เข้าร่วมแบบคู่ขนานเรื่อง "ส่งเสริมการค้าให้ไหลคล่อง" รัฐมนตรีอภิรดีชี้ให้เห็นว่า  โครงการริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"ของประเทศจีน"สอดคล้องกันกับโครงการพัฒนาที่รัฐบาลไทยส่งเสริมนั้น  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค  จีนและไทยทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจะส่งเสริมรูปแบบการค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดนิทรรศการทางธุรกิจและอีคอมเมิร์ซเป็นต้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ประเทศไทยเป็นประเทศในแนวระเบียงเศรษฐกิจประเทศจีน-อินโดจีน

จะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการค้าระหว่างประเทศต่อไป    ด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและไทยใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น   การติดต่อระหว่างผู้ซื้อชาวไทยกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศจีนก็บ่อยมากขึ้น สินค้าที่มีคุณภาพดีของจีนได้สร้างโอกาสทางธุรกิจและความคึกคักมีชีวิตชีวาสำหรับการค้าอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทย  เมื่อนักธุรกิจที่ชาญฉลาดไทยเผชิญหน้ากับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศจีน  คุณจะพลาดโอกาสที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน - อาเซียน (ประเทศไทย) ไม่ได้อย่างแน่นอน    วันที่ 27-29 กันยายน จะรอคอยเธออยู่ที่ศูนย์นิทรรศการไบเทค(BITEC)ประเทศไทย!

 

 

วิธีการติดต่องานแสดงสินค้า:

ผู้ติดต่อ: นส.เจียนเจียหมิง (Jian  Jiaming)  และนายเหลียงเต๋อฮุย( Liang Dehui)

โทรศัพท์: 020-89128132, 89128116

โทรสาร: 020-89128222-8208

อีเมล jianjm@fairwindow.com.cn; liangdh@fairwindow.com.cn

เว็บไซต์: http://cacf.fairwindow.com

 

 

Address:Floor A, Hall 16, Area C, Canton Fair Complex, No.980 Xingang Dong Road, Haizhu District, Guangzhou, China

Zip Code:510335                            Tel:020-89128320、89128163、89128168                              Fax:020-89128155-204

Copyright©2011 China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair. All rights reserved